Maroko Carski gradovi daleka putovanja 2017

Objavio: admin • 3 years ago • objavljeno u kategoriji: Daleke destinacije

Kraljevina Maroko je najzapadnija država severne Afrike. Na severu je okružuje Sredozemno more, od Evropskog kontinenta razdvaja je Gibraltarski moreuz, na zapadu je zapljuskuje Atlanski okean, na jugu se prostire Sahara, dok na istoku obronci planine Atlas prave granicu sa Alžirom i Mauritanijom. Priroda ove zemlje Magreba je puna kontrasta: Maroko odlikuju visoke planine i prostrane plaže, pustinje, ski centri poput onih u Alpima, oaze, vinogradi i cvetna polja izrazitih kolirita. U ovoj afričkoj zemlji danas vlada mladi kralj Mohamed VI po ugledu na moderne evropske monarhije. Carski gradovi Marakeš, Fes, Meknes i prestonica Rabat najveće su blago ove zemlje. U njihovim medinama se vekovima ništa ne menja. Unutar njih, u lavirintu uskih sukova, život sitnih zanatlija i trgovaca odvija u potpuno drugom vrtlogu vremena, a samo nekoliko koraka dalje, nalaze se raskošni bulevari, zgrade moderne arhitekture i luksuzni hoteli.


 

 

 

U PRIREMI ! 

 

 

 

PROGRAM PUTOVANJA:

  1. dan (25.02):Polazak iz Beograda i transfer do aerodroma u Temišvaru u kasnim večernjim časovima (oko ponoći). Noćna vožnja do Temišvara sa usputnom pauzom radi regulisanja carinskih formalnosti.
  2. dan (26.02):Čekiranje za let do Milana. Let do Milana u jutarnjim časovima. Presedanje na let do Marakeša. Dolazak u „Zemlju Bogova” u popodnevnim časovima. Transfer do hotela. Smeštamo se u sobe. Slobodno vreme za odmor.Noćenje.
  3. dan (27.02):Doručak. Slobodan dan za razgledanje i uzivanje u Marakešu, obilazak srca grada, jednog od najprometnijih trgova u celoj Africi – Džema el Fna gde trgovci iznose robu, gde se žonglira užarenim loptama, pleše, svira uz pratnju majmuna, zmija. Obilazak Baadi palate, odaja sa zanimljivim stilovima, gde rode prave svoja gnezda; kraljevske grobnice Saadena; džamije Katubija, najvećeg vrta La Menara. Pijemo kafu i čaj na terasama restorana sa pogledom na glavni trg. Uživamo u berberskim specijalitetima.Noćenje.
  4. dan(28.02):Doručak, celodnevni fakultativni obilazak čuvene Kazablanke, obilazak džamije Hasana II i čuvenog Rikof kafea (u kome je sniman film „Kazablanka“ iz 1942.), Medine – najstarijeg dela grada sa načičkanim radnjama. Zatim idemo u Rabat, glavni grad Maroka. Obilazak velelepnog Mauzoleja Muhameda V i Starog grada. Povratak u Marakeš. Noćenje.
  5. dan(29.02): Doručak. Fakultativni izlet naOuzud vodopade, najviše vodopade u čitavoj Africi (110m). Obilazak sa lokalnim vodičem okolnih sela, maslinjaka, kupanje u vodopadima, nadmudrivanje sa majmunima. Povratak u Marakeš. Izlazak na noćni spektakl na Đema el Fna trgu – žongliranje užarenim loptama, kroćenje zmija i majmuna, akrobacije, ukusna klopa. Noćenje.
  6. dan (01.03):Doručak. Slobodno vreme za uživanje u Marakešu. Preporuka: bašta Majorel. Različite vrste kaktusa, šarena kućica, opojni mirisi.Noćenje.
  7. dan (02.03): Doručak. Fakultativni izlet doEsauiru, prelepi grad na obali Atlantika. Obilazak Medine i umetničkih galerija, dokova sa plavim čamcima, velike peščane plaže sa surferima. Pijemo kafu u skrivenim prolazima, riadima, cenjkamo se sa lokalcima za suvenire živih boja. Idemo putem gde je snimana čuvena serija „Game of Thrones“. Povratak u Marakeš.Noćenje.
  8. dan (03.03):Doručak. Slobodno vreme za obilazak sukova i šoping kakav samo možete naći u arapskim zemljama uz pogađanje oko cene i odmor uz sveže ceđenje sokove.Noćenje.
  9. dan (04.03):Transfer do aerodroma u ranim jutarnjim časovima i čekiranje za let do Milana. Dolazimo do Milana i smeštamo se u hotel na aerodromu Bergamo.Noćenje.
  10. dan (05.03): Pakovanje stvari i napuštanje hotela. Čekiranje 2 sata pre leta. Dolazak u Temišvar u popodnevnim časovima. Transfer do Beograda. Noćna vožnja do Beograda sa usputnom pauzom radi regulisanja carinskih formalnosti. Dolazak u Beograd u kasnim večernjim časovima.

 

 

OPISI SMEŠTAJNIH OBJEKATA:

 

Hotel Amine 3* nalazi se u delu grada Gueliz, gde je smešten i najveći broj hotela, kafića, restorana, butika. Do starog dela grada – Medine potrebno je oko 15-20minuta pešice. Sobe su 1/2 i 1/3 i svaka ima svoje kupatilo, klimu i tv. Hotel ima bazen, free wi-fi. Usluga je na bazi noćenja sa doručkom.

Hoteli u Bergamu 2* ili 3* se nalaze u blizini aerodroma ili na putu do centra.sobe su 1/2 i 1/3 i svaka ima svoje kupatilo. Organizovan je prevoz od/do aerodroma. Usluga je na bazi noćenja.

 

 

ARANŽMAN OBUHVATA:

-Sve navedene avio-karte sa svim taksama na relacijma: Temišvar-Milano, Milano-Marakeš, Marakeš-Milano, Milano-Temišvar

-Ručni prtljag do 10kg dimenzija 50x40x20cm

-Transfer od/do aerodroma u Temišvaru

-Transfer od/do aerodroma u Marakešu

-1 noćenje u hotelu u Milanu (u okolini aerodroma Bergamo ili na putu do centra) u 1/2 i 1/3 sobama

-7  noćenja sa doručkom (buffet) u hotelu 3* u Marakešu, sobe 1/2 i 1/3

-Usluga predstavnika agencije

-Troškove realizacije programa

 

 

ARANŽMAN NE OBUHVATA:

-Fakultativne izlete i ulaznice u kulturno-istorijske spomenike

-Marokansku vizu 25 evra

-Međunarodno zdravstveno osiguranje

-Individualne troškove putnika za vreme putovanja

-Doplatu da dodatni prtljag do 20 kg – 90eur ukupno za sve letove

 

 

Opšte napomene:

-Organizator putovanja je sa licencom OTP 266/2010.

-Organizator putovanja zadržava pravo promena pojedinih sadržaja u programu

-Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava

-Za sve informacije date usmenim putem agencija ne snosi odgovornost

-Putnici su dužni da dva dana pred put provere tačno vreme i mesto polaska grupe

-Putnik je dužan da se sam upozna sa pravilima ponašanja zemlje u koju putuje i da poštuje važeće zakonske

-arinske propise

-U prevoznim sredstvima je najstrože zabranjeno pušenje, konzumiranje alkohola i opojnih sredstava

-Putnik koji svojim neadekvatnim ponašanjem uznemirava druge putnike ili ometa vozače i pratioca u poslu, biće odmah isključen sa putovanja i sva odgovornost prelazi na njega bez prava na žalbu i povraćaj novca

-Putnik je dužan da poštuje satnicu određenu od strane predstavnika agencije na putovanju, u suprotnom predstavnik agencije ima pravo da putnika isključi sa putovanja

-U turističkim autobusima nije moguća upotreba toaleta; u skladu sa planom i programom puta pauze se prave na 3-4 sata (u zavisnosti od lokacije i opremljenosti benzinske stanice) koje putnici mogu iskoristiti za upotrebu toaleta

-Agencija određuje raspored sedenja, mesto polaska, mesta za pauzu i dužinu iste; uplatom prevoza, putnik prihvata sve gore navedeno, bez prava na prigovor i žalbu

-Aranžman je rađen na bazi od minumum 10 putnika za daleka putovanja i 50 putnika za evropska putovanja

-U slučaju nedovoljnog broja putnika za relizaciju aranžmana ili drugih objektivnih okolnosti, organizator putovanja obaveštava putnike o otkazu aranžmana najkasnije 10 dana pre datuma polaska za daleka putovanja i 5 dana pre datuma polaska za evropska putovanja

-Kod aranžmana koji uključuju prevoz avionom, nakon kupovine avio karata nemoguće je refundiranje istih i u tom slučaju važe uslovi avio kompanija

-Kod aranžmana koji uključuju prevoz low cost avio kompanija, u slučaju odlaganja leta, otkaza ili gubitka konekcije putnici su dužni da sami plate novonastale troškove i agencija ne može da utiče na okolnosti koje su van njenog dometa

-Cene low cost aranžmana podložne su promenama i po uplati avansa se proveravaju tarife i putniku se potvrđuje cena aranžmana

-Agencija ne snosi odgovornost usled promena avio konekcija od strane avio kompanije

-Agencija zadržava pravo odabira prevoznog sredstva za transfere i vrši ih do smeštaja ukoliko je to fizički moguće

-Organizator putovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cene pre početka putovanja usled promene u kursu razmene valute ili promene u tarifama prevoznika i u zakonom predviđenim slučajevima

-Za ovaj aranžman primenjuju se OPŠTI USLOVI PUTOVANJA usklađeni sa YUTA standardom

 

 

Napomene u vezi sa smeštajem:

-Organizator putovanja, zadržava pravo rasporeda po sobama, u skladu sa strukturom soba smeštajnog objekta; ukoliko postoji mogućnost, agencija se trudi da izađe u susret željama putnika (molimo Vas za razumevanje, budući da je ovo putovanje zamišljeno kao dobra zabava i avantura)

-U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka u skladu sa pravilima tog smeštajnog objekta. Najčešće je check-in u popodnevnim časovima (14h ili 15h), a check-out je poslednjeg dana boravka najčešće do 10h ili 11h.

-Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata

-Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj…)

-Putnik je dužan da poštuje pravila smeštajnog objekta i sam snosi odgovornost usled sankcionisanja od strane osoblja smeštajnog objekta

 

 

Napomene u vezi sa fakultativnim izletima:

-Fakultativni izleti nisu obavezni deo putovanja

-Termini i cene fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti

 

 

Napomene u vezi sa vizama:

-Putnici su u obavezi da se upoznaju sa viznim režimom države u koju putuju

-Pojedine ambasade zahtevaju lično prisustvo putnika prilikom viziranja i putnici su dužni da pravila ambasade ispoštuju

-Putnici su dužni da dokumenta za viziranje dostave najkasnije mesec dana pre putovanja, a ukoliko ih ne dostave u navedenom roku, dužni su da sami obezbede vize za putovanje

-Putnici koji ne poseduju nove biometrijske pasoše Republike Srbije dužni su da se sami upoznaju sa viznim režimom države u koju putuju i da sami obezbede vize za putovanje

-Agencija ne garantuje dobijanje vize i nije ovlašćena da utvrđuje validnost dokumenata

-U slučaju nedobijanja vize agencija ne snosi odgovornost