Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Barselona putovanje avionom cena 2019

Objavio: admin, u kategoriji: Evropske metropole


 

 

Paket aranzman/avionski prevoz i smestaj
Termin putovanja Hotel 4 dana/3 noćenja 5 dana/4 noćenja
Svakodnevni polasci tokom cele godine NH Cornella 3* od 340 € od 395 €
Fira Congres 4* od 309 € od 374 €
NH Porta Barcelona 3* od 289 € od 329 €

 

 

 

Aranžman se plaća u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate.

Cene iz tabele su u evrima, po osobi.

 

 

PROGRAM PUTOVANJA:

 

1.dan BEOGRAD – RIM – BARSELONA

Dolazak na aerodrom “Nikola Tesla” dva sata pre poletanja aviona. Čekiranje za let. Let za Rim. Nastavak putovanja za Barselonu. Po sletanju u Barselonu, individualan transfer do hotela. Smeštaj u hotel. Slobodno vreme. Noćenje.

 

2./3./4.dan BARSELONA

Doručak. Slobodno vreme za individualne aktivnosti ili obilazak nekih od znamenitosti grada. Noćenje.

 

3./4./5.dan BARSELONA – RIM – BEOGRAD

Doručak. Napuštanje hotela. Individualan transfer na aerodrom. Čekiranje za let. Let za Rim. Nastavak putovanja za Beograd. (Kraj usluga)

 

 

 

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:

-Povratni avionski prevoz na relaciji Beograd-Rim-Barselona-Rim-Beograd sa kompanijom Alitalia

-Smeštaj u izabranom hotelu na bazi 2/3/4 noćenja sa doručkom u odabranom hotelu u standardnim dvokrevetnim sobama

-Troškove organizacije putovanja

 

 

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:

-troškove avionskih taksi 183 € (avionske takse se plaćaju u agenciji prilikom rezervacije i podložne su promenama)

-Individualan transfer aerodrom-hotel-aerodrom

-individualno zdravstveno osiguranje

 

 

NAPOMENA ZA TRANSFER:

-Cena autobuske karte od aerodroma do centra grada – oko 6 € po osobi po pravcu.

 

 

NAPOMENA:

-Cena je rađena na bazi osnovne tarife avio prevoznika, ukoliko nema mesta na pomenutoj tarifi, moguće je putovati uz doplatu po ceni sledece raspoložive tarife.

-Za program putovanja pod posebnim uslovima, a vezano za prodaju promotivnih tarifa avio karata kod avio kompanije, primenjuju se posebni uslovi otkazivanja, odnosno karta kupljena po promotivnoj tarifi ne može se zameniti niti refundirati, kao ni iznos aerodromski taksi. Rok za izdavanje karte je 24h od trenutka rezervacije!

 

 

POPUSTI:

-deca od 0 – 2 godine besplatno u pratnji dve punoplatežne osobe (nemaju sedište u avionu, nemaju ležaj u hotelu)

-deca od 2 – 12 godina popust 10% u pratnji dve punoplatežne osobe (imaju sedište u avionu, imaju ležaj u hotelu)

-treća odrasla osoba u 1/2+1 sobi popust 5%

 

 

DOPLATA ZA 1/1 SOBU: 90 €

 

NAČINI PLAĆANJA ARANŽMANA :

-30% prilikom rezervacije, a ostatak  najkasnije 10 dana pre putovanja

-30% prilikom rezervacije, a ostatak u jednakim mesečnim ratama čekovima građana (uz doplatu od 1.5 % po mesecu, na deo koji se plaća odloženo).

 

 

 

 

OPŠTE NAPOMENE:

-Proveriti 2 dana pre putovanja tačno mesto sastanka i vreme poletanja aviona

-Besplatni prtljag – 1 prtljag koji se predaje (maksimum do 20kg) i 1 ručni prtljag koji se unosi u avion (svaki kilogram preko dozvoljenog se dodatno naplaćuje). Nije dozvoljeno imati u ručnom prtljagu oštre predmete (makaze, nož…) i tečnost preko 100 ml

-Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…)

-Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije

-Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak…)

-Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja

-Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanu minimum 4 – 8 nedelja unapred

-Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja

-Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi

-Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave

-Preporuka je, da se putnici sa novim crvenim pasošima, informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju …) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji  ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije

-Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne garantujemo mogućnost zadržavanja na granici koja predstavlja izlazak iz Evropske Unije, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije (TAX FREE)

-Ukoliko avio prevoz podrazumeva presedanje na drugi let na tranzitnom aerodromu, to se vrši individualno.